Kouluttautuminen neuropsykologiksi

Miten neuropsykologiksi kouluttaudutaan Suomessa?

Erikoistumiskoulutus tapahtuu yliopiston peruskoulutuksen, esim. filosofian tai psykologian maisterin, jälkeisinä opintoina. Koulutus käydään työn ohessa. Nykymuodossaan koulutus kestää 3 vuotta ja se on maksullista. Ensimmäinen koulutuskokonaisuus käynnistyi vuonna 1983. Erikoistumisopinnot sisältävät kursseja neuropsykologian, neurologian ja muidenkin neurotieteiden sekä psykiatrian ja kuntoutuksen alueelta. Koulutukseen hakeutuminen on ollut suosittua ja hyväksymisen ehtona on ollut jo hankittu kokemus neuropsykologisista työtehtävistä ja näyttö aktiivisuudesta alalla (ts. osallistumisesta erilaisiin neuropsykologian kursseihin). Yliopistot Suomessa ovat verkottuneet (kts. Psykonet) ja kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutus organisoidaan nykyisin maanlaajuisesti yliopistojen yhteistyönä, yhtenä viidestä psykologian erikoistumiskoulutuksesta.