Väitöskirja: “Identification of Executive Function Difficulties in Preterm Preschool and Kindergarten Children”

Lisännyt Laura Nurmi 4. maaliskuuta 2019

Väitöskirjani “Identification of Executive Function Difficulties in Preterm Preschool and Kindergarten Children” hyväksyttiin University of Tasmaniassa joulukuussa 2018. Väitöskirjan aiheena oli keskosten toiminnanohjauksen vaikeuksien tunnistaminen ennen kuin he aloittivat koulunkäynnin. Tasmaniassa, jossa tutkimus suoritettiin, koulun aloitusikä on suhteellisen alhainen: koulu aloitetaan jo neljävuotiaana. Vaikka tiedetään hyvin, että keskosilla on lisääntynyt riski toiminnanohjauksen vaikeuksiin, tätä aihetta on lähinnä tutkittu kouluikäisillä. Väitöskirjassa tarkasteltiin mitkä sosiaaliset ja perinataaliset riskitekijät olivat yhteydessä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja millä neuropsykologisilla tutkimusmenetelmillä riskilapset voitaisiin tunnistaa ennen koulunkäynnin alkua.  Väitöskirjassa esitettiin kolme osatutkimusta, jotka on hyväksytty tieteellisiin julkaisuihin.

Tutkimusryhmä koostui 141:stä neljävuotiaasta  keskosesta (< 33 raskausviikkoa) ja 77:stä vertailulapsesta. Tutkimuksissa käytettiin osia WPPSI-III- ja NEPSY-II- testistöistä sekä Day-Night Stroop- ja Shape School-testejä. Lasten vanhemmat ja opettajat täyttivät toiminnanohjauskyselylomakkeet (BRIEF-P) ja käyttäytymiskyselylomakkeet (ASEBA CBCL/TRF), kun lapset aloittivat koulun seuraavana vuonna (lasten ikä oli neljä-viisi vuotta kyselylomakkeiden täytön ajankohtana). 

 

Riskitekijät toiminnanohjauksen vaikeuksien taustalla 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa todettiin, että keskosilla oli odotetusti enemmäntoiminnanohjauksen vaikeuksia suorituspohjaisissa testeissä kuin vertailuryhmällä. Keskosten ja vertailuryhmän vanhempien arvioinnit lastensa toiminnanohjauksen vaikeuksista eivät tilastollisesti poikenneet toisistaan, mutta opettajat arvioivat keskosilla olevan enemmän toiminnanohjauksen vaikeuksia kuin vertailuryhmällä. Lisäksi tarkasteltiin mitkä riskitekijät olivat yhteydessä toiminnanohjauksen vaikeuksiin keskosilla (esim. keskoisuuden aikaisuus, sukupuoli, lääketieteelliset komplikaatiot, sosiaaliset riskitekijät). Korkea sosiaalinen riski oli vahvin ennustaja toiminnanohjauksen vaikeuksiin keskosryhmässä. Etenkin äidin matala koulutustaso ennusti keskoslapsen toiminnanohjauksen vaikeuksia. 

 

Artikkelin viite: O'Meagher, S., Kemp, N., Norris, K., Anderson, P., & Skilbeck, C. (2017). Risk factors for executive function difficulties in preschool and early school-age preterm children. Acta Paediatrica, 106, 9, 1468-1473.doi: 10.1111/apa.13915

 

Suorituspohjaisten toiminnanohjauksen testien yhteys kyselylomakkeisiin

Toisessa osatutkimuksessa tutkittiin kuinka hyvin neuropsykologiset testitulokset (WPPSI-III, NEPSY-II, Day-Night Stroop, Shape School Task) ennustivat vanhempien ja opettajien arviointia lasten toiminnanohjauksesta (BRIEF-P). Neuropsykologisilla testituloksilla ei ollut vahvaa assosiaatiota kyselylomakkeiden tuloksiin, eli neljävuotiaan neuropsykologisen tutkimuksen tuloksilla ei voitu ennustaa sitä miten vanhemmat ja opettajat arvioivat lapsen toiminnanohjausta koulun alkaessa seuraavana vuonna. Tämä tulos oli sama keskos- ja vertailuryhmällä.

 

Artikkelin viite: O'Meagher, S., Norris, K., Kemp, N., & Anderson, P. (2018). Examining the relationship between performance-based and questionnaire assessments of executive function in young preterm children: Implications for clinical practice. Child Neuropsychology. (Advance online publication). doi:10.1080/09297049.2018.1531981

 

Vanhempien ja opettajien kyselylomakkaiden tulosten yhteneväisyys (kongruenssi)

Kolmanneksi selvitettiin kuinka yhteneväisiävanhempien ja opettajien arvioinnit lasten toiminnanohjauksesta ja käyttäytymisestä olivat. Vanhemmat arvioivat lapsillaan olevan enemmän toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen vaikeuksia kuin opettajat (kun keskos-ja vertailuryhmien tulokset yhdistettiin). Vanhempien ja opettajien arviot lasten vaikeuksista poikkesivat suuresti: lapset, joilla oli vanhempien arvioinnin mukaan kliinisesti merkittäviä toiminnanohjauksen tai käyttäytymisen ongelmia, eivät täyttäneet kliinisiä kriteerejä opettajien mielestä (ja myös toisinpäin) sekä keskos- että vertailuryhmässä. 

 

Artikkelin viite: O'Meagher, S., Norris, K., Kemp, N., & Anderson, P.(2019). Parent and teacher reporting of executive function and behavioral difficulties in preterm and term children at kindergarten. Applied Neuropsychology: Child.(Advance online publication).doi:10.1080/21622965.2018.1550404

 

Johtopäätökset

Väitöskirjan päätelmissä todettiin, että on tarvetta kehittää suosituksia alle kouluikäisten keskosten toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen seurantaan. Etenkin olisi hyvä edelleen selvittää kuinka keskoset valitaan seurantaan (esim. vain raskausviikkojen mukaan vai pitäisikö muita riskitekijöitä harkita).  Olisi myös hyvä kehittää parempia ja ekologisesti validimpia testimenetelmiä. Koska suorituspohjaiset neuropsykologiset testit eivät ennustaneet kyselylomakkeiden arviointia, voisi mahdollisesti myös olla hyvä käyttää kyselylomakkeita seurantatutkimuksissa jo ennen koulunalkua. Voi tosin myös olla mahdollista, että vanhemmat ja opettajat eivät tunnistaneet lasten toiminnanohjauksen vaikeuksia tai että suorituspohjaiset testit ja kyselylomakkeet mittaavat eri asioita. Toisaalta lasten toiminnanohjaus ja muut taidot kehittyvät nopeasti neljän-viiden vuoden iässä, joten on mahdollista että ristiriitaiset tulokset testien ja kyselylomakkeiden välillä johtuvat näistä muutoksista. Joka tapauksessa on suositeltavaa tutkia edelleen kuinka keskoset, joilla on riski saada toiminnanohjauksen vaikeuksia, voitaisiin tunnistaa mahdollisimman aikaisin. Aikainen ongelmien havaitseminen voisi mahdollistaa myös aikaisemman tukimenetelmien suunnittelun keskoslapsille; jo ennen koulunalkua ja ennen kuin mahdollisia oppimisvaikeuksia ilmenee. 

 

 

Sari O’Meagher

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, PhD

Royal Hobart Hospital ja University of Tasmania, Australia 

sari.omeagher@utas.edu.au

Yhdistyksen jäsenet voivat kommentoida artikkeleita. Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentin.