Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (532/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys r.y.

Rekisteriasioista vastaava yhdyshenkilö

Laura Nurmi
lauranurmi.snpy@gmail.com

Rekisterin nimi

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen www-sivujen jäsentieto- ja koulutusrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjätunnukset ovat rekisterissä www-sivuille tunnistautumista varten ja jäsenten sähköpostiosoitteet tiedotusta varten. Koulutusten ilmoittautujatiedot ovat koulutusten järjestelyjä, tiedotusta ja laskutusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen jäsenten osalta rekisterissä on nimi, sähköpostiosoite ja kirjautumistunnukset. Koulutuksiin ilmoittautuneiden osalta rekisterissä on ilmoittautujan antamat yhteys- ja laskutustiedot.

Rekisterin tietolähteet

Jäsenten tiedot saadaan rekisteröitävältä jäsenhakemuslomakkeen kautta. Koulutuksiin ilmoittautujien tiedot saadaan ilmoittautumislomakkeiden kautta.

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen ulkopuolelle. Yhdistyksen jäsen voi halutessaan sallia sähköpostiosoitteensa näkymisen jäsenten käyttöön rajoitetussa sähköpostiluettelossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.

 

Henkilötietolaki (532/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys r.y.

Rekisteriasioista vastaava yhdyshenkilö

Laura Nurmi
lauranurmi.snpy@gmail.com

Rekisterin nimi

Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen jäsentietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenten henkilö- ja yhteystiedot ovat sähköisessä rekisterissä jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta sekä laskutusta varten. Lisäksi sähköisessä rekisterissä olevista henkilö- ja yhteystiedoista tehdään vuosittain paperinen jäsenluettelo, joka toimitetaan kaikille yhdistyksen jäsenille.

Sähköiset jäsenhakemukset tulostetaan ja näitä säilytetään vielä erillisenä paperitiedostona tietojen oikeellisuuden tarkistamisen mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Jäsentietorekisteriin tallennetaan jäsenten ilmoittamat

- henkilötiedot (nimi ja syntymäaika)

- yhteystiedot kotiin ja työpaikalle (kotiosoite, työpaikan nimi ja osoite, sähköpostiosoite)

- oppiarvo

- tiedot Kela- ja työnohjaajapätevyydestä

Rekisterin tietolähteet

Jäsenet lähettävät sekä jäsenhakemukset että yhteystietojen muutokset sähköisellä ilmoituslomakkeella SNPY:n verkkosivujen kautta sihteerille.

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset jäsenhakemukset tulostetaan ja niitä säilytetään erikseen paperisessa jäsentiedostossa. Säilytys tapahtuu lukitussa tilassa.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee SNPY:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa.