Rekisteriseloste

Suomen Neuropsykologinen yhdistys (SNPY)

TIETOSUOJASELOSTE

 1. SNPY ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteri sisältää jäsenten nimen, kotiosoitteen, työpaikan osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, tiedon suoritetusta laillistetun psykologin tutkinnosta, tiedon neuropsykologipätevyydestä ja tiedon neuropsykologian kouluttaja-/työnohjaajapätevyydestä, tiedon opiskelijana, eläkkeellä ja työttömänä olemisesta.

 2. Tiedot saadaan jäsentietolomakkeesta yhdistyksen verkkosivuilta.

 3. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Jäsenillä on mahdollisuus tarkistaa ja täydentää itseään koskevia tietoja sihteeriltä. Täydentäminen onnistuu myös yhdistyksen verkkosivuilla. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 4. Tietojen käyttötarkoitus on jäsenrekisterin ylläpito.

 5. Käsittelyn perusteet: Yhdistyslaki 503/1989

  5.1 Nimi: jäsenten tunnistaminen

  5.2 Kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite: Laskutus, tiedotus, kyselyt

  5.3 Työpaikan osoite: jäsenluettelo; auttaa kollegoja löytämään oman alan asiantuntijoita eri alueilta.

  5.4 Tieto laillistetun psykologin pätevyydestä: edellytys SNPY:n varsinaiselle jäsenyydelle.

  5.5 Tieto neuropsykologin pätevyydestä: edellytys SNPY:n johtokuntajäsenyydelle

  5.6 Tieto neuropsykologian kouluttaja-/työnohjaajapätevyydestä: auttaa kollegoja löytämään oman alan asiantuntijoita eri alueilta.

  5.7 Tieto opiskelijana, eläkkeellä ja työttömänä olemisesta: jäsenmaksun huojentamisen peruste.

 6. Rekisteri säilytetään sähköisesti sihteerin hallussa olevalla salasanasuojatulla kovalevyllä. Jäsenet voivat päivittää tietojaan itse yhdistyksen verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

 7. Tiedot säilyvät rekisterissä SNPY:n jäsenyyden ajan, jonka jälkeen sihteeri poistaa henkilötiedot rekisteristä.

 8. Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty. SNPY:n jäsenrekisteri ja sen tietojen käsittely ei muodosta EU:n tietosuoja-asetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaista pakkoa tietosuojavastaavan nimittämiseksi.

 9. Vaikutusten arviointia ei ole tehty, koska tietojen käsittely ei todennäköisesti aiheuta korkeaa riskiä luonnollisten henkilöiden oikeuksille tai vapauksille.

 10. Rekisteri on suojattu kohdan 6. mukaisesti. Rekisteritietojen siirto suojattu Elisa Oyj:n Yrityswebin vallitsevan suojauksen mukaisesti.

 11. Johtokunta perehdyttää uuden sihteerin tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

 12. Jäsenten (rekisteröityjen) oikeuksien toteuttamiseksi jäsenillä on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä, itseään koskevat tiedot, mahdollisuus itseään koskevien tietojen oikaisuun ja itseään koskevien tietojen poistamiseen yhdistyksestä eroamisen jälkeen.

Helsingissä 24.5.2018
Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen johtokunta