6.12.2013 0.00 – 6.1.2014 0.00

Kehitykselliset ja hankitut neuropsykiatriset oirekuvat

KOUTUTUS SIIRTYI VÄHÄISEN KIINNOSTUKSEN VUOKSI JÄRJESTETTÄVÄKSI HELSINGISSÄ 9.5.2014.