Tietoa yhdistyksestä

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen tarkoituksena on toimia neuropsykologiasta kiinnostuneiden psykologien yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään neuropsykologisen ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä, neuropsykologisen tiedon yleistä käyttöä ja tieteellistä tutkimusta. Yhdistys järjestää koulutusta jäsenilleen, antaa tarvittaessa asiantuntijalausuntoja ja harjoittaa yhteistyötä vastaavien ja lähialojen koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa.

Toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa johtokunta. Koko yhdistyksen jäsenistölle tarkoitettu vuosikokous järjestetään keväisin.

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen jäseneksi pääsee lähettämällä jäsentietolomakkeen yhdistyksen sihteerille. Yhdistyksen johtokunta käsittelee jäsenanomukset kokouksessaan ja uusille jäsenille ilmoitetaan päätöksestä kirjeellä. Kokouksia pidetään kuukausittain. Lisää tietoa liittymisestä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sari Levänen (sari-anne.levanen@hus.fi), sihteerinä Iiris Kyläheiko (iiris.kylaheiko.snpy@gmail.com) ja koulutussihteerinä Katri Mikkola (katri.e.mikkola@gmail.com). Erikoistumislautakunnan asioita hoitaa Leena Niskala (leenaniskala.snpy@gmail.com).